Uudistuva mielenterveystyö


Uudistuva mielenterveystyö

Varastossa

48,00


UUDISTUVA MIELENTERVEYSTYÖ

Heli Hätönen, Marjo Kurki, Tuulevi Larri, Maria Vuorilehto

 

Miten opetamme tutkittuun tietoon perustuvia auttamismenetelmiä tuleville mielenterveystyön ammattilaisille? Mitä opiskelijoiden tulee osata mielenterveysongelmista ja miten he oppivat niitä hoitamaan? Miten tuemme heidän ammatillista kehittymistään, eettistä ajattelua ja työssä jaksamista?

Kirja opastaa ja tarjoaa ratkaisuja näihin ongelmiin helposti ymmärrettävässä muodossa. Oppikirja kuvaa mielenterveyshoitotyön auttamismenetelmät selkeästi ja konkreettisesti ja tukee samalla opiskelijan ammatillista kasvua. Potilaiden ja asiakkaiden omat voimavarat halutaan tärkeäksi osaksi hoitoa ja kuntoutusta. Ensimmäistä kertaa myös kokemusasiantuntijan rooli on sisällytetty oppikirjaan.

Kansallinen mieli- ja päihdesuunnitelma antaa asiakkaan osallisuudelle nykyistä enemmän painoarvoa ja korostaa ennaltaehkäisyä ja varhaista tunnistamista mielenterveystyössä. Tavoitteena on, että ihmiset saisivat apua silloin, kun ongelmat ovat vielä pieniä ja helposti ratkaistavissa. Kirja korostaa, että mielenterveystyö kuuluu kaikille.

Kirjan itsehoitoa ja neuvontaa koskeva tieto on käytännönläheistä. Se nivoutuu kirjassa sekä varsinaiseen mielenterveystyöhön että ihmisten tukemiseen kriiseissä ja vaikeuksissa. Mielenterveysongelmiin liittyvään negatiiviseen stigmaan voidaan vaikuttaa. Teos sisältää myös sellaista ammattieettistä pohdintaa, joka on tarpeen hoitajan ja auttajan identiteetin luomisessa.

Opettamiseen tarvitaan tutkittua tietoa tehokkaasta hoidosta. Kirjassa on

-          näkökulmia asiakkaan asemasta mielenterveystyössä

-          selkeät kuvaukset mielenterveys- ja päihdehäiriöistä ja niiden näyttöön perustuvasta

           hoidosta

-          tutkitusti tehokkaita itsehoitomenetelmiä

-          hoitosuhdetyöskentelyn perusteet ja menetelmät mielenterveystyössä

-          ammatillisuuden ja hoitamisen eettistä pohdintaa

Kirja on tarkoitettu hoito- ja sosiaalityön opiskelijoille ja kaikille niille, jotka opiskelevat ihmisläheistä ammattia. Jo ammatissa toimiville ja muille mielenterveystietoa tarvitseville se tarjoaa ajankohtaista tietoa ja konkreettisia ohjeita itsestään huolehtimiseen ja läheisen opastamiseen. Jokainen meistä on auttaja ja jossain vaiheessa elämäämme myös avun tarvitsija.

 

ISBN 978-951-8944-56-3

K 59.562

2014

264 s.

Hinta 48,00 € (sis. alv 10 %)

Julkaisija Suomen sairaanhoitajaliitto ry

Kustantaja Fioca Oy

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Etusivu, Kirjat