Beställnings- och leveransvillkor

Leverans- och betalningsvillkor

Kunder kan beställa böcker och andra produkter i Fiocas nätbutik. Att registrera sig vid order är frivilligt. Dessa almänna leverans- och betalningsvillkor tillämpas i handeln mellan kunden och Fiocas nätbutik. Kunden godkänner köpvillkorena genom att skicka beställningsblanketten. Nätbutiken har rätt att kontrollera kundens kredituppgifter och ej godkänna kundens order.

Kunduppgifter och registrering

Att registrera sig är gratis och frivilligt. Vid registrering fyller kunden i sina kontaktuppgifter och väljer ett personligt användar-ID och lösenord. Har du registrerat dig får du dina kontaktuppgifter förhandsifyllda på ny order och kan följaupp din orderhistoria.
Du kan beställa utan att registrera dig. Personuppgifter kan lämnas ut om lagstiftningen det tilllåter eller förpliktar. Läs mer om registrering i Registerbeskrivning.

Order

Privat person
Vid order bör kunden meddela namn, adress, telefonnummer och e-post-adress. Personer som är yngre än 18 bör också meddela namn och adress på hans eller hennes förmyndare i fältet för Beställnings- och leveranskommentarer vid order.

Företag
Vid order bör kunder meddela företagets namn, kontaktperson, leverans- och faktureringsadress, FO-nummer, telefonnummer och e-post-adress.

Kunden godkänner vid var och en order avtals- order- och leveransvillkor. Ett bindande köpavtal träder i kraft då kunden skickat order.

Priser

Priserna på produkter innehåller mervärdesskatt.

Leverans- och behandlingskostnader visas vid order före orderbekräftelsen.

 

Leverans

Order utskickas den nästa vardagen efter orderbekräftelsen. Leveranstid i Finland är ca fyra (4) arbetsdagar. Leveranstiden förbinder inte leverantören. Vi reserverar oss rätten att leverera order i flera partier.

Produkterna som restnoteras utskickas till kunden fraktfritt.

Leveransavgift

Leveransavgiften i Finland bestäms på basis av vikt.
Leveransavgiften är på ordrar under 1000 g 3,90 euro, på ordrar från 1000 g men underl 2000 g 6,90 euro, på ordrar från 2000 g men under 10000 g 9,90 euro, och på ordrar av 10000 g eller mera 19,90 euro.

Betallningsvillkor

Kunden betalar antingen vid order med bank- eller kreditkort eller mot faktura som skickas separat med betalningsvillkor på 14 dagar netto. Kredituppgifter kontrolleras vid behov. Betalar kunden ej inom betallningstid har vi rätt att skicka ut en påminnelse samt en räntenota. Vi tillämpar allmän dröjsmålsränta och debiterar fem (5) euro för varje påminnelse. Alla utlevererade produkter tillhör leverantör tills de är slutbetalda.

 

Returer

Ifall du som konsument vill returnera din beställning eller en del av den, behöver du en returkod.  Returkoden får du genom att skicka e-post till vår kundtjänst tilaukset@kirjakeskus.fi. Vi ber dig ange följande uppgifter i ditt meddelande: förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postanstalt samt ditt kund- och ordernummer.
För att få returkoden bör du kontakta vår kundtjänst inom 14 dagar från det du mottagit leverans. Returrätt gäller enbart varor, som är i ursprungligt skick och oanvända.
Vår kundtjäns skickar dig returkoden. Fyll i returblanketten som kom med varorna. Packa varorna väl i deras urspungsförpackningar i ursprungliga sick, lägg med returblanketten och för paketet till Posten. Posten skickar paketet tillbaka som Kundretur. Spara kvittot som du får då du lämnar in returen på Posten ända tills din retur är slutbehandlad.
I fall av obeviljad retur och ifall produkten returneras använd, debiterar vi dig produktens pris samt returavgiften enligt dagens pris.

Returrätt för produkt är alltid produktspecifik. Ifall leverans på  någon annan produkt blir försenad berättigar det inte till förlängd returätt för redan leverad produkt.
Vi löser inte in obetalda postförskottförsändelser

Reklamationer

Konsumenten bör enligt konsumentskyddslagen meddela eventuella fel inom rimlig tid. Vid eventuella frågor kontakta vår kundtjänst före returnering. Kontaktuppgifter hittar du vid Kontaktuppgifter. Vi ersätter felaktiga produkter med nya i mån av möjlighet utan kostnader. Om detta inte är möjligt betalar vi beloppet du inbetalt till ditt konto, när vi erhållit den defekta varan som kundreturnering.

Force majeure

Vi ansvarar inte för skada som uppkommit på grund av oöverstigligt hinder eller därmed jämförbar orsak som oskäligt försvårar avtalspartens verksamhet och leveranser eller hinder som förorsakats kunden på grund av felaktig kvalitet av produkter eller försenad leverans.

Förändring av avtalet

Fioca har rätt när som helst förändra webbutiken och avtalsvillkorena genom att meddela kunden på förändringar i webbutiken. Alla förändringar står i kraft omedelbart. Till alla order tilllämpas avtalsvillkor vid orderdatumet.

Tvistefrågor

På avtal mellan nätbokhandel och kund tillämpas Finlands lag. Konsumenten har rätt att inlämna ett klagomål till konsumenttvistenämden.