Johda näyttö käyttöön hoitotyössä


Johda näyttö käyttöön hoitotyössä

I lager

64,50


Arja Holopainen, Kristiina Junttila, Virpi Jylhä, Anne Korhonen, Salla Seppänen

Näyttöön perustuvan toiminnan vaatimukset koskettavat kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. Sen edellytysten varmistaminen on kuitenkin johtajien tehtävä. Tässä kirjassa tarkastellaan, mitä näyttöön perustuva toiminta on ja millaisia haasteita se asettaa johtamiselle ja organisaation tukirakenteille, jotka mahdollistavat parhaaseen tietoon perustuvat päätökset ja toiminnan seuraamisen. Samoin kirjassa tarkastellaan, miten tutkimusnäyttö ja muu organisaatioissa käytettävissä oleva tieto otetaan käyttöön potilaan ja asiakkaan hoidossa.

Kirjan tavoitteena on selkeyttää näyttöön perustuvan toiminnan käsitteitä erityisesti johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna. Se antaa lähi-, keski- ja ylimmässä johdossa toimiville johtajille työkaluja näyttöön perustuvaan päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen. Kirjassa korostetaan hoitotyön johtajien roolia näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitä edistävän kulttuurin luomisessa.

Johda näyttö käyttöön hoitotyössä -kirja on tarkoitettu ensisijaisesti hoitotyön johtajille sosiaali- ja terveydenhuollossa. He ovat avainasemassa näyttöön perustuvan toiminnan vahvistamisessa ja käytäntöjen yhtenäistämisessä. Kirja sopii myös kehittämistehtävissä oleville asiantuntijoille, ja sitä voidaan hyödyntää terveydenhuollon hallinnon koulutuksessa ja ylemmän ammattikorkeakoulun johtamisen opinnoissa. Lisäksi kirja sopii kaikille hoitotyön ammattilaisille heidän miettiessään omaa rooliaan näyttöön perustuvassa toiminnassa.

ISBN 978-951-8944-54-9

2013

167 s.

Hinta 64,50 € (sis. alv 10 %)

Julkaisija Suomen sairaanhoitajaliitto ry

Kustantaja Fioca Oy

Utforska även dessa kategorier: Böcker, Startsidan